Om det är dags för dig att köpa en ny skopa till din grävmaskin, så kan det vara bra att fundera över vissa saker. Du bör ställa dig frågan vad det är för arbete som ska utföras samt även vad du förväntar dig av skopan du ska köpa. Det kan även vara bra att fundera på hur du arbetat tidigare. En bra planeringsskopa grävmaskin är bra att satsa på om du ska planera ut schaktmassor eller sand och jord.

När du ska utföra schaktning så är det bra att ha en skopa med en kort botten. Det gör att du behåller brytkraften. När man gör planering kan man även ha en längre botten på skopan. Allt har att göra med vad du känner dig bekväm med.

Välj inte för stor skopa

Ett vanligt fel vid köp av skopa är att man väljer en som är alldeles för stor för den maskin man har. Om man har en för stor skopa, så gör det att maskinen går tyngre, det tar längre tid samt att det även blir en försämrad styrka. Maskinen i sig kan även bli ostabil.

Det går att anpassa en planeringsskopa grävmaskin med, genom att ha indragna hörn på des baksida. Har du en sådan skopa så kommer du att kunna se skäret samt att det även minskar risken med att delar som sticker ut kan skada något i sin omgivning.

Rätt skopa för rätt maskin

Det gäller att välja rätt skopa utifrån vad det är du har för maskin. Din skopa får inte vara för stor eller för tung. Utöver att ha rätt storlek på den, så är det även bra att kolla på skopans design, så att den är anpassad för det arbete du ska utföra med den. Det handlar då som sagt om vad för maskin skopan ska sitta på. Välj inte heller en allt för billig skopa!