Ett bra sätt att se på terapi är som en resurs i de tidiga stadierna av en relation eller när skillnader först uppstår. Om par får träffa en parterapeut innan en konflikt hinner blomma ut kommer de att ha en mycket bättre chans att arbeta igenom sina olikheter och förstå varandra. Tidig terapi kan hjälpa par att undvika stora problem i framtiden.

En missuppfattning kring parterapi är att det är något man gör i en allvarlig kris, mot slutet av förhållandet. I genomsnitt, enligt Gottman Institute, väntar de flesta par sex år efter att ha identifierat ett problem innan de söker terapi. När par väntar till bristningsgränsen är det så mycket svårare att få dem att komma ihop igen eftersom såren kan vara djupa. Kampen kan ofta uppstå i att helt enkelt föra samman två parter från olika bakgrunder. Människor lever tillsammans, de kommer från olika världar, olika kulturer, och de tar med sig sina olikheter och sina idéer. Målet är att veta hur man lever med sina egna olikheter och uppskattar dem.

Skillnader i kommunikationsstilar kan göra det svårt att kommunicera effektivt. Varje relation är en del av en cykel där en persons handlingar utlöser en annan persons handlingar, vilket möjligen skulle kunna accelerera till ett större problem. Under terapi lär sig par att vara mycket mer uppmärksamma på att veta när den andre har gått in i den cykeln och lär sig se när man själv matar den andra personen och blir matad tillbaka.

Man kan säga att man lär sig ta bort foten från gasen tidigare och deeskalera något som kan bli ett problem. För utomstående se ut som att det inte händer något men många par ser det som en praktik för tillväxt

På samma sätt som du skulle gå till gymmet och träna dina muskler, kontinuerligt, är de känslomässiga musklerna desamma. Par måste träna den känslomässiga delen av sig själv också och få hjälp och stöd Behandlingens varaktighet kommer naturligtvis att variera beroende på par.