En altan är tänkt som en utomhusplats för avkoppling och njutning, en lätt tillgänglig och trivsam plats där du kan njuta av den friska luften och det vackra vädret. Men vägen dit kan vara mindre njutbar, inte minst att navigera genom snårskogen som omger byggregler och bygglov. Innan du börjar bygga din altan är det således viktigt att ta reda på vilka krav som gäller för att bygga en altan på din egen tomt.

För att få bygglov för att bygga en altan krävs det att du följer en viss process. Följande är de viktigaste stegen

 

  • Kontrollera krav: Kontrollera lokala byggregler och bestämmelser för att se vad som krävs för att få bygglov för din altan. Dessa regler varierar beroende på var du bor.
  • Ansök om bygglov: Ansök om bygglov genom att skicka in en ansökan till din lokala byggmyndighet. Detta brukar innebära att du fyller i ett formulär och bifogar en ritning av din planerade altan.
  • Bekräfta med grannen: Innan du får bygglov måste du få medgivande från dina grannar, om du planerar att bygga nära tomtgränsen.
  • Betala avgifter: Du kommer troligtvis att behöva betala en avgift för att ansöka om bygglov.

 

Godkännande eller nekande: Din byggmyndighet kommer att granska din ansökan och besluta om de godkänner eller nekar bygglov. De kan också komma med vissa villkor som du måste följa.

 

Bygga altanen: Om du får bygglov kan du börja bygga din altan. Se till att du följer alla bestämmelser och villkor som anges i ditt bygglov.

 

I sammanfattning är processen för att få bygglov för en altan att kontrollera lokala krav, ansöka om bygglov, bekräfta med grannen, betala avgifter, vänta på godkännande eller nekande och sedan bygga altanen enligt bestämmelserna i byggloven. Det är viktigt att följa dessa steg för att säkerställa att du bygger din altan på ett lagligt sätt. Vi rekommenderar att du alltid tar hjälp med bygglovsritningarna, för att undvika extra kostnader.

Hur stor altan får man bygga utan bygglov?

Bygglov krävs inte för alla altanbyggen. Enligt Boverkets byggregler är det tillåtet att bygga en altan på högst 15 kvm utan bygglov. Altanen får heller inte överstiga 4 meter i höjd. Dessutom får den inte vara placerad närmare än 4.5 meter från tomtgränsen.

Terrass, veranda eller altan: vad är skillnaden?

En altan är en uppbyggd utomhusplats som oftast sticker ut från huset, uppbyggd på pelare eller motsvarande. En veranda har ett tak och terrasser ligger på en del av huset eller uppe på taket. Både terrasser och altaner är utomhusplatser med en platt yta avsedda för avkoppling, lugn och ro – gärna i solen.

Vad kostar ett bygglov för altan eller terrass?

Kostnaden för bygglov varierar beroende på storleken på altanen och den kommun där du bor. I genomsnitt kan du förvänta dig att betala mellan 5 000 och 20 000 kronor. Kostnaden inkluderar då oftast bygglovsansökan och ritningar. 

Hur stor altan kan du bygga på din tomt?

En altan på din egen tomt kan byggas så stor som du önskar, så länge du inte bryter mot några lokala byggregler och bestämmelser. I de flesta fall krävs dock ett bygglov för en altan större än 25m2. Kontrollera alltid lokala regler och bestämmelser innan du påbörjar altanbygget.

Gjuta en platta utan bygglov, är det lagligt?

Även det här beror på storleken på den planerade plattan och lokala regler och bestämmelser. Kontrollera med dem som hjälper dig med bygglovsansökan eller hantverkarna som ska gjuta plattan. De vet vad som gäller på din ort.

Om grannen nekar bygglov, vad händer då?

Grannens medgivande krävs i de flesta fall om du planerar att bygga en altan som ligger närmare än 4.5 meter från grannens tomtgräns. 

 

Om din granne nekar dig bygglov för din altan är det viktigt att du först och främst pratar med grannen för att se om ni kan komma överens om en lösning. Om ni fortfarande inte kan komma överens, är nästa steg att ta kontakt med kommunens byggnadsnämnd. De kan hjälpa till med att lösa tvisten.

Om jag själv vill stoppa grannen från att bygga en altan?

Det är inte möjligt att som granne helt stoppa ett altanbygge. Om du har invändningar, kan du lämna en skrivelse till byggnadsnämnden, men byggnadsnämnden är den som fattar beslutet om bygglov. Byggnadsnämnden kommer bedöma om det finns sakliga skäl att neka bygglov och om det är i linje med gällande lagstiftning. Om byggnadsnämnden fattar beslut om att neka bygglov, kan beslutet överklagas hos länsstyrelsen.

Sammanfattning:

Att bygga en altan på sin egen tomt kan vara ett roligt projekt, men det är viktigt att veta vad som krävs för att bygga den på rätt sätt. Om din granne motsätter sig bygget är det viktigt att prata med grannen och kommunens byggnadsnämnd för att försöka lösa tvisten. Byggnadsnämnden är den som fattar beslutet om bygglov och hjälper till vid tvister. Om beslutet är negativt, kan du överklaga beslutet hos länsstyrelsen. Att anlita professionell hjälp med altanbygget kan hjälpa dig att undvika problem och få en säker och godkänd altan att njuta av.

Lycka till!